Westerveld & Nederlof | Advies & ontwerp

Advies & ontwerp

Opdrachtgevers kunnen ons specialisme in een zo vroeg mogelijk stadium inzetten bij het ontwerp. Pro-actief. De vraag om mee te denken tijdens het voortraject biedt ruimte voor alternatieven.

Met behulp van een 3D-tekenprogramma (Rubysoft) wordt de opdrachtgever voorzien van een virtueel kozijnmodel dat past in het ontwerp.

Ook gaandeweg het traject kan de opdrachtgever vragen om mee te kijken met het ontwerp. Voor specialistisch advies; van ontwerp tot realisatie.

  • Betrouwbaar
  • Ervaren
  • Deskundig
  • Flexibel
  • Toegankelijk
  • Maatschappelijk verantwoord