Garantie

Naast de garantie dat we altijd kwalitatief hoogwaardige producten leveren,
worden de producten met fabrieksgarantie geleverd.

Daarnaast geven we SGT Garantie. We zijn aangesloten bij Stichting Garantie Timmerwerk (SGT). Via het SGT wordt een garantie gegeven van tien jaar. Tevens is ook de dekking van schade geregeld in geval van faillissement of insolventie.

De garantie op de kunststof kozijnen leveren we conform het VKG- garantiecertificaat.

Westerveld & Nederlof | Garantie
  • Betrouwbaar
  • Ervaren
  • Deskundig
  • Flexibel
  • Toegankelijk
  • Maatschappelijk verantwoord